De kleuren van onze school

Willen jullie meestappen in ons verhaal? 

We zetten 5 waarden centraal:

Ik en jij is wij: SAMEN
Ik en jij groeien: GROEI
Ik en jij maken samen plezier: WELBEVINDEN EN PLEZIER
Ik en jij zijn bijzonder: EIGENHEID
Ik en jij zorgen voor een mooie wereld: ZORG EN RESPECT

We laten jullie even meekijken…

SAMEN


We maken samen ‘school’ en mogen ervaren dat samenwerken ZINvol is.

We hebben vele acties waar SAMEN centraal staat: leerlingenraad, groepswerk en partnerwerk, leerlingen helpen en ondersteunen elkaar, veel aandacht voor groepsvorming, leerlingcontacten, vele formele en informele contacten met ouders, open onthaal, oudercafé, voorleesouders, fruitouders en andere vrijwilligers, ouderraad, klasoverschrijdend werken volgens de ontwikkeling van het kind…

We kiezen bewust voor menggroepen in de kleuterschool en groeien in graadswerking in de lagere school.

GROEIWe groeien vanuit eigen talenten, mogelijkheden en groeikansen met een ruime blik op de wereld, op eigen tempo. “Laat je kleur zien” staat centraal!

Bij GROEI denken we aan: aanbod op maat van elk kind, kinderen de kans geven om te ontwikkelen op zijn of haar niveau over de klasmuren heen, expleuteren (kinderen van de derde kleuterklas doen samen activiteiten met het eerste leerjaar), aangepaste klasinrichting met heel veel doe-en experimenteerkansen, rapportering op maat van het kind, klasoverschrijdend werken, …

ZORG & RESPECTWij willen zeer bewust, op een duurzame manier, ZORG dragen en RESPECT opbrengen voor onszelf, de anderen en de wereld om ons heen.

Kinderen krijgen verantwoordelijkheid bij klastaken, EHBO-cursus voor de derde graad, afspraken op de speelplaats en in de klas, thema’s als pesten, Welzijnszorg, sociale vaardigheden, milieu, gezondheid… worden uitgewerkt in de klassen, ze leren zich inzetten voor een ander, zeker voor de kwetsbaren onder ons, we maken hen bewust van maatschappelijke problemen en leren conflicten oplossen, …

EIGENHEID

We mogen, met heel veel vertrouwen, zijn wie we zijn en leren onze talenten en kleuren ontdekken.

Elk kind heeft zijn EIGENHEID: eigen grenzen en die van een ander leren aanvaarden, verschillende culturen leren kennen, groeien in zelfvertrouwen door succeservaringen, … Iedereen is welkom zoals hij/zij is.

WELBEVINDEN & PLEZIER

We krijgen en geven ruimte aan onszelf en anderen om te leren omgaan met emoties en gevoelens zodat het leren beter zou lukken.

WELBEVINDEN vinden we zeer belangrijk: ontwikkelingsgericht werken, voor, door en met leerlingen thema’s en projecten uitwerken, uitstappen, leerlingcontacten, muziek op de speelplaats, leerlingenraad, onthaal- en kringgesprekken, tussendoortjes om te bewegen en te zingen, spelaanbod op de speelplaats, sportactiviteiten, aandacht voor belangrijke sleutelmomenten in de loop van het schooljaar om samen met de leerlingen en ouders te vieren.