Leerlingenraad

De leerlingenraad komt eenmaal per maand samen en is samengesteld uit leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar.

Onder leiding van meester Franklin, juf Veerle en juf Louise bespreekt de leerlingenraad de agendapunten die door de kinderen, de leerkrachten en de directie aangebracht worden.

Op 14 oktober trokken alle leerlingen van de lagere school naar de stembus voor de verkiezing van de leerlingenraad.
Ondertussen is de coalitie gevormd en stellen we hen graag voor.

Leerlingenraad 2023-2024