Schoolraad

De schoolraad bestaat uit drie geledingen (personeel, ouders en lokale gemeenschap). De raad krijgt informatie van de school en kan over vastbepaalde items overleggen. Ze wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 

Via Gimme zal de schoolraad belangrijke items doorgeven naar alle ouders. 

Leden schoolraad

Voorzitter: Nicolas Claerhout
nicolas.claerhout@telenet.be

Personeel: 

  • Juf Catherine Mus 
  • Meester Franklin Gabriël
  • Meester Peter Remerie 

Ouders: 

  • Nicolas Claerhout
  • Steffen De Wulf
  • Delphine Bouchier

Lokale gemeenschap: 

  • Katia Van Vooren
  • Hilde Baetsle
  • Mariëlla Gaelens